Sympózium

Umelecké sympózium bude medzinárodným umeleckým sympóziom maľby smaltom.

Stretnutie umelcov sa bude konať v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade – budove bývalej parnej elektrárne. Maľbou smaltom na plátky kovu budú vytvorené rozmerné (125 x 100 cm) diela. Maľba smaltom bude reflektovať tému holokaustu.

Zúčastnení umelci: Andrej Augustín (SK), Victor Lind (NO), Antonín Gavlas (CZ), Marcin Berdyszak (PL)