Sympózium

V poradí druhé sympózium maľby smaltom prebehlo v dňoch 11.3. – 14.3. 2024 vo Frýdku-Místku v Dielni umeleckého smaltu. Pri príležitosti spomienky na prvý transport židovských dievčat a žien z Popradu do Auschwitzu, ktorý si pripomíname 25. marca, prebehla vernisáž výstavy diel zo sympózia. Výstava je k videniu v priestoroch Artklubu Tatranskej galérie v Poprade až do 5.5.2024. Srdečne pozývame.

Fotogaléria


Sympózium maľby smaltom bolo venované všetkým obetiam holokaustu a spomienke na Jozefa Kornúcika a Michala Trembáča. Umelecké sympózium sa uskutočnilo koncom októbra a účastnili sa ho Vít Bojňanský, Annamária Mikulíková, Peter Pollág, Martin Prokopovič a Peter Trembáč. Vytvorené diela sú nainštalované a môžete si ich prehliadnuť v Artklube Tatranskej galérie od 24.11.2023. Kurátorkou sympózia je Anna Ondrušeková.

Fotogaléria

Sympózium

Výstava v Artklube TG