ART & HOLOCAUST

Tatranská galéria sídli a realizuje svoje aktivity v širšom regióne historickej Spišskej župy v Prešovskom samosprávnom kraji a jeho okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča. Región je miestom, kde viaceré etniká, národy a národnosti žili vo vzájomnej zhode. Zmenilo sa to počas 2. svetovej vojny, kedy z tohto regiónu bolo veľa ľudí spomedzi Židov a Rómov deportovaných do koncentračných táborov. V poslednom období početnosť rómskej populácie v regióne narastá, čo spôsobuje nárast extrémizmu, rasizmu a xenofóbie najmä u mladej generácie. Región Spiša, ktorý je najviac osídlený touto národnostnou menšinou, je geograficky znevýhodnený svojim umiestnením na severovýchode Slovenska, a práve tu zamýšľame realizovať väčšinu aktivít nášho projektu.

Pri všetkých podujatiach využívame možnosť, aby umelci svojimi lokálne špecifickými projektmi reagovali na génia loci tohto miesta poznačeného traumou holokaustu. Veríme, že umelci budú dostatočne citliví a vytvoria produktívne napätie medzi minulosťou a prítomnosťou.

”Sociálna spravodlivosť, rovnosť šancí, prístup k vzdelaniu a rešpekt k jazyku, kultúre a ľudskej dôstojnosti”


Poďakovanie za podporu

ART & HOLOCAUST získal Grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 98 600 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 17 400€ z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Prešovského samosprávneho kraja v sume 6100€ . Cieľom projektu je pripomínať, vzdelávať a citovo pôsobiť na mládež a širšiu verejnosť prostredníctvom rôznych umeleckých podujatí, vzdelávacích prednášok, premietania filmov, a tiež priamym zapojením študentov a mladých ľudí do tvorivého procesu.