Exkurzie

1. Exkurzia Múzeum holokaustu v Seredi – Slovenské národné múzeum – 13.04.2023

Exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi sa zúčastnili študenti Strednej priemyselnej školy v Poprade a študenti gymnázia Kukučínova Poprad. Exkurzia sa realizovala v rámci projektu ART & HOLOCAUST v spolupráci so SNM- Múzeom židovskej kultúry. Múzeum holokaustu vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny.

Na úvod exkurzie bola prednáška od Mgr. Mateja Beránka PhD., zo vzdelávacieho oddelenia Múzea holokaustu v Seredi. Prednáška bola zameraná na budovanie koncentračných táborov a na dva konkrétne úteky, ktoré boli z  táborov Auschwitz a Sobibor. V rámci prednášky poslucháči videli krátku ukážku svedectva preživšej Edity Grosmanovej.

V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Expozičný komplex sa nachádza v piatich pôvodných budovách pracovného a koncentračného tábora pre Židov v Seredi. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len táborom v Seredi ich prešlo približne 16 000, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu. Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia nacistického koncentračného tábora Auschwitz dokončilo Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave záverečnú časť Stálej expozície Múzea holokaustu v Seredi, barak č. 2. Témou tejto časti expozície sú tábory, strediská a getá na celom území Slovenska vrátane okupovaných na južnom Slovensku. Detailne sa zameriava aj na Židov v tzv. 6. robotnom prápore a na perzekúcie, ktoré sa diali na našom území v období holokaustu, ako Kremnička a Nemecká. Súčasťou novo sprístupneného baraku je i Pamätník – spomienková miestnosť, v ktorej si návštevník môže vypočuť mená deportovaných zo Slovenska a priestor, kam môže vložiť svoje pocity či priania zaznamenané na papier. V prvej časti expozície sprístupnenej v roku 2016 sa môže návštevník oboznámiť s problematikou holokaustu na Slovensku a deportáciami za hranice slovenského štátu do nacistických vyhladzovacích táborov. Pripomenuté sú osudy tých, ktorí boli zavraždení, i nemnohých, ktorí prežili, ale aj záchrancov ocenených vyznamenaním Spravodlivý medzi národmi. Od roku 2018 je súčasťou okruhu pre návštevníkov barak č. 3, ktorý scénickou formou približuje život v seredskom tábore, kde Židia nútene pracovali pre štát, ktorý ich z rasových dôvodov zbavil občianskych práv, väznil a napokon deportoval.

2. Exkurzia Auschwitz-Birkenau – 27.04.2023

Študenti 3SA vo štvrtok (27. apríla) navštívili miesto hrôzy  Auschwitz1 – Birkenau. Tento nacistický koncentračný tábor sa stal symbolom genocídy európskych Židov a utrpenia miliónov ľudí, ktorí boli počas II. svetovej vojny prenasledovaní a popravení. Počas rokov 1940 – 1945 tu zavraždili vyše 1,1 milióna ľudí.

“Chladné a pochmúrne prostredie nám diktovalo príbehy o utrpení. Je ťažké predstaviť si, že v Birkenau žilo 90 000 ľudí bez základných  hygienických a ľudských práv.” ( Samo )

“Príšerný pohľad bol na kopy vlasov ľudí, ktorí svoj život skončili v plynovej komore.” ( Iva )

“Beštiálni kapovia si vymýšľali naozaj originálne tresty za banálne veci, ako bolo jedenie odpadkov, odchod na toaletu bez povolenia, nezapnutý gombík…” ( Vlado )

“Rudolf Hess, veliteľ tábora, sa pri raňajkách pozeral ako ľudia zomierajú, fascinoval ho dym z pece, kde spaľovali ľudské ostatky…” ( Marko )

“V nacistickom tábore pôsobil aj ,, anjel smrti“ doktor Mengele, ktorý vykonával svoje neľudské experimenty na tehotných ženách, deťoch, dvojičkách…” ( Megy )

3. Exkurzia Auschwitz-Birkenau – 11.05.2023