Vedecko-výskumná činnosť

Vedecký výskum bude realizovaný v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave na témy:

1. Umelci a holokaust v dejinách slovenského výtvarného umenia

2. Židovská hudba na Slovensku