Publikačná činnosť

Publikácia zborníka z konferencie a dokumentácia všetkých podujatí v rámci projektu – trojjazyčný

(jazyk slovenský, anglický a nórsky)