Participation

Partners :

Partner 1

Name: Jødisk Museum i Oslo

Adress: Calmeyers gate 15B, 0183 Oslo, Norway

ID: 986564969

Statutary: Torill Torp-Holte, director

https://www.jodiskmuseumoslo.no/

Partner 2

Name: SNM Museum of Jewish Culture, Bratislava

Adress: Zsigrayova kúria, Židovská ulica 17, 811 01 Bratislava

IČO: 00164721 DIČ:2020603068

Representative authorized to act in contractual matters: M.A. Michal Vaněk, PhD., director of SNM-MŽK

https://www.snm.sk/muzea-snm/muzeum-zidovskej-kultury/muzeum-zidovskej-kultury/o-muzeu

Partner 3

Name: The Faculty of Dramatic Arts, Academy of Arts

Adress: Horná 95, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 31094970 DIČ: 2021283935

Statutary: doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., dean of the faculty

https://fdu.aku.sk/en/

Partner 4

Name: Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

Adress: Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad, 058 39 Poprad

IČO: 00161098 DIČ: 2020656935

Statutary: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., principal

https://gpuk.edupage.org/

Co-operative subjects:

  • Občianske združenie O. z. Sonáta, Obchodná 22/B, Bratislava
  • Ľubovnianske múzeum, Hrad Stará Ľubovňa
  • Popradský literárny klub; Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad
  • Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 2, Kežmarok; Divadlo Aréna v Bratislave, Viedenská cesta 10, Bratislava